Naustatjörn er leikskóli staðsettur við Hólmatún 2 í Naustahverfi og rekur Akureyrarbær skólann. Skólinn hóf starfsemi í nýju húsnæði 18. ágúst 2003. Fyrstu árin voru fjórar deildir við skólann, 18. ágúst 2009 opnaði fimmta deildin og 7. ágúst 2012 bættist sjötta deildin við í húsnæði Naustaskóla. Í Naustatjörn eru 130 rými fyrir 18 mánaða til sex ára börn.

Tölulegar upplýsingar veturinn 2018 - 2019

Fjöldi barna er 131 börn, 64 drengir og 67 stúlkur.

  • Fjöldi barna fædd 2013 er 30
  • Fjöldi barna fædd 2014 er 30
  • Fjöldi barna fædd 2015 er 32
  • Fjöldi barna fædd 2016 er 31
  • Fjöldi barna fædd 2017 er 8

Dvalarstundir fyrir haustið eru áætlaðar 1047 en flest börn eru í 8,0 tíma vistun eða meira. Boðið er upp á fjögurra til átta tíma vistun en að auki er hægt að kaupa 15 mínútur fyrir og eftir heila klukkustund. Leikskólinn reynir að koma til móts við þarfir foreldra hvað dvalartíma varðar en ekki er víst að hægt sé að koma til móts við allar óskir. Virða verður þann dvalartíma sem samið er um á hverjum tíma.

Sérkennsla við skólann er í heildina 2,90% staða sem skiptist á milli sérkennslustjóra, vegna einstaklingssérkennslu og deildarstuðnings.

10 börn eru tvítyngd frá 9 löndum. Börnin eiga foreldra frá eftirtöldum löndum; Marokkó, Nígeríu, Kína, Thailandi, Ungverjalandi, Tékklandi, Skotlandi, Bandaríkjunum og Þýskalandi.

Heildarfjöldi stöðugilda næsta skólaár er áætlaður 28,30 en fjöldi starfsmanna 34. Hlutfall fagmenntunar er áætlað um 89,59 % og hlutfall fagmenntunar í stöðugildum á deild 18,46 af 20,60 stöðugildum. Fagaðilar eru menntaðir leikskólakennarar í 17,53% stöðu, 2 meistaragráður í sérkennslufræðum og iðjuþjálfar í 2 stöðum.© 2016 - 2020 Karellen