Um foreldraráð leikskóla segir í 11. grein laga um leikskóla (sjá HÉR)

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Starfsreglur Foreldraráðs, uppfærðar 26.10.2016

 • Fjöldi funda. Einn fundur er í október og einn fundur er í febrúar/mars ár hvert. Annars er boðað til funda eftir þörfum. Bæði fulltrúar foreldra og skólastjórnendur geta boðað til aukafundar.
 • Aðgengi annarra foreldra að fundargerðum. Ritari sendir fundargerð til stjórnenda í tölvupósti sem sett verður inn á síðu Foreldraráðs. Þar er fundargerðin opin öllum foreldrum.
 • Mál til umsagnar. Foreldraráð gefur m.a. umsagnir um Skólanámskrá, Foreldrahandbók og skóladagatal. Einnig um allar meiri háttar breytingar á skólastarfinu.

Foreldraráð Naustatjarnar veturinn 2019-2020

 • Formaður:
 • Varaformaður:
 • Meðstjórnandi:
 • Ritari: Aðalheiður Hreiðarsdóttir

Fulltrúar skólans í foreldraráði eru skólastjórnendur,

 • Jónína Hauksdóttir
 • Netfang: joninah hjá akureyri.is
 • Aðalheiður Hreiðarsdóttir
  Netfang: addah hjá akmennt.is


© 2016 - 2020 Karellen