Nýtt upplýsingakerfi er í Naustatjörn sem heitir Karellen.

- Kerfið heldur utan um mætingu - veikindi og frí. Foreldrar geta tilkynnt veikindi barns síns í gegnum kerfið og gefið skýringu á veikindunum í texta s.s. flensa, hlaupabóla o.s.frv.
- Skóladagatal skólans er í upplýsingakerfinu en dagatöl deilda verða send í tölvupósti til foreldra
- Foreldrar geta sent kennurum deildar skilaboð - athugið að allir kennarar sem skráðir eru á deild sjá skilaboðin - ekki einstaka kennari. Eigi ákveðinn kennari að fá skilaboð frá foreldri má nýta tölvupóst viðkomandi.
- Myndir verða merktar ykkar barni svo aðrir sjá ekki myndina nema um hópmynd sé að ræða og fleiri börn séu merkt á tiltekna mynd.

Athugið að ekki er leyfilegt að deila myndum af öðrum börnum en sínum eigin. Deili foreldrar myndum af öðrum börnum hefur viðkomandi brotið lög um persónuvernd.


Að virkja aðgang.

Í upphafi þurfa foreldrar að virkja aðgang sinn að Karellen, https://karellen.is
Foreldrar skrá sig inn á Karellen vefsíðuna með því að velja innskráningu og velja virkja aðgang. Þar setja foreldrar inn netfangið sitt og virkja. Tölvupóstur ætti að berast innan 10 mínútna með lykilorði og þá skrá foreldrar sig inn með kennitölu og lykilorði. Ef tölvupóstur berst ekki vinsamlegast sendið póst á ingabara@akmennt.is , sendið barns, nafn foreldris og virkt netfang og gerðar verða lagfæringar.

Að virkja aðgang að smáforritinu / appinu í síma:
Þegar foreldrar eru komnir með aðgang í gengum vefsíðu geta þeir sótt sér smáforritið / appið í símann sinn.
Smáforritið / appið er aðgengilegt í bæði iOS og Android stýrikerfi. Hægt er að nálgast það í gegnum Apple store og google Play.
Sjá leiðbeiningar: https://karellen.is/leikskolaapp/

Ítarlegar upplýsingar til foreldra gefnar út í febrúar 2021 Ítarlegar leiðbeiningar til foreldra/aðstandenda með Karellen smáforritinu (appi)

Mikilvægt er að kynna sér vel eiginleika Karellen.
Við hvetjum ykkur til að kynna ykkur eiginleika kerfisins vel inn á heimasíðu Karellen. Ef eitthvað er óljóst endilega hafið samband við okkur og við leiðbeinum ykkur. https://karellen.is/eiginleikar/

Upplýsingar til foreldra um Karellen upplýsingarkerfið

Leiðbeininar hvernig hægt er að sækja myndir

Now we are in the process of using a new information system in Naustatjörn, which is called Karellen.
The system provides for attendance, school calendar, communication, and images of the children.
- The system keeps track of attendance - illness and vacation. Parents can report their child in sick through the system and explain the illness in the text, e.g. flu, chicken pox, etc.
- The school curriculum is in the information system but monthly calendars will be sent by email to parents
- Parents can send faculty members a message - note that all teachers registered in the faculty see the message - not a single teacher. If only one teacher is supposed to see a message from a parent, the email can be used.
- It will be fun to be able to send you pictures of children in play and work again. The images will be marked with your child so that others do not see the picture unless there is a group picture and more children are marked on a particular picture.
Please note that sharing pictures of children other than your own is not allowed. If parents share pictures of other children, the person in question has violated the law on privacy.
In order to get started, parents need to activate their access to Karellen, https://karellen.is

Parents log in to the Karellen website by selecting their login and selecting enable access. There parents place their email address and activate. E-mail should be received within 10 minutes with a password, and then parents register with the ID number and password. If the e-mail is not received please send an e-mail to ingabara@akmennt.is , send the name of the child, the name of the parent and the active e-mail address, and it will be repaired.

To enable access to the app to your phone:
When parents have accessed a website, they can download the app to their phone. The app is available in both iOS and Android operating systems. An app can be uploaded via Apple Store and Google Play.
See instructions: https://karellen.is/leikskolaapp/

It is important to familiarize yourself with the qualities of Karellen.
We encourage you to familiarize yourself with the features of the system well on the Karellen website. If something is unclear, please contact us and we will guide you. https://karellen.is/eiginleikar/

© 2016 - 2024 Karellen