Gæðaráð -skýrsla innra mats 2021-2022.

Hér er ársskýrsla skólans Ársskýrsla 2019 - 2020

-----------------------------------------------

Hér er áætlun um innra mat/skorkort 2020 - 2024 Innra mat - áætlun 2020 - 2024

-----------------------------------------------

Haustið 2020 var gæðaráð skólans stofnað og hlutverk þess er að leiða innleiðingu á nýrri menntastefnu Akureyrar og að fara yfir gæðaviðmið sem snúa að stjórnun, uppeldis- og menntastarfi, leikskólabrag, foreldrasamstarfi og innra mati. Veturinn 2020 til 2021 var farið yfir gæðaviðmið varðandi innra mat, stjórnun og foreldrasamstarf.

Gæðaviðmið um innra mat --- Gæðaviðmið um stjórnun---Gæðaviðmið um foreldrasamstarf

Umbótaáætlun um innra mat

Gæðakort leikskóla.

Stjórnun

Uppeldis- og menntastarf

Leikskólabragur

Foreldrasamstarf

Innra mat

Skólanámskrá, starfsáætlun og verklagsreglur

Skipulag náms og námsaðstæður

Viðmót og menning

Þátttaka foreldra í leikskólastarfi og upplýsingamiðlun

Skipulag og viðfangsefni

Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi

Uppeldi, menntun og starfshættir

Velferð og líðan barna

Viðhorf foreldra

Gagnasöfnun og vinnubrögð

Stjórnun og daglegur rekstur

Leikur og nám, lýðræði, jafnrétti og þátttaka barna

Hlutverk leikskólakennara

Opinber birting og umbætur

Faglegt samstarf

Námssvið leikskólans

Fagmennska starfsfólks

Leikskólaþróun og símenntun

Leikskóli án aðgreiningar

Starfsánægja

Mat á námi og velferð barna


© 2016 - 2023 Karellen